Skribent till Skogsindustrierna

Hammer & Hanborg
Sverige
Tue Sep 28 2021 20:02:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) save share

Vi är Skogsindustrierna, är du vår nya skribent?
_
Genom att driva tillväxt i världens bioekonomi gör vi världen mer hållbar. I ett bioekonomiskt samhälle använder vi förnybara råvaror, bl.a. från skogen, i stället för fossila bränslen och material. På så sätt minskar vi vår klimatpåverkan och optimerar ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin._
Vill du vara med och driva utvecklingen av hållbarhet och omställning kan det här vara ditt drömjobb!

Som skribent hos Skogsindustrierna kommer du bli en del av vår nybildade redaktion. I rollen kommer du fokusera på att ta fram redaktionellt innehåll, i stor utsträckning om forskning och innovation.
Din roll
Som skribent på Skogsindustrierna arbetar du med kommunikation i såväl egna kanaler som i nationella och lokala medier. Du ingår i en mindre redaktion som leds av nyhetschefen.

  • Du tar fram, publicerar och sprider redaktionell kommunikation i egna och förtjänade medier baserad på organisationens strategiska frågor och händelser i omvärlden.
  • Du skriver nyhetsartiklar, undersökande och fördjupande artiklar, pressmeddelanden, debattartiklar och krönikor, och du använder även andra format som film och ljud.
  • Ca 60 % av tjänsten består i att arbeta med redaktionellt innehåll om forskning och innovation kopplat till de två forskningsprogrammen BioInnovation och Mistra Digital Forest.
  • Du deltar i arbetet med nyhetsvärdering, omvärldsbevakning och utvärdering av de egna insatserna
  • Du har kontakt med journalister och extern media

Du rapporterar i det dagliga till nyhetschefen. Redaktionen är en del av Skogsindustriernas kommunikationsavdelning och personalansvaret för denna tjänst ligger hos kommunikationschefen
Din bakgrund
Du har en akademisk examen eller motsvarande inom journalistik/redaktionellt skrivande/copywriting. Du har runt 5 års erfarenhet som skribent av redaktionella texter.
Du är van vid att avgöra vad som har ett nyhetsvärde samt att skriva för olika kanaler. Du är även erfarenhet av att skriva inspirerande texter.
Som person är du drivande, ansvarstagande, prestigelös och strukturerad. Du har en fallenhet för att skapa goda relationer och samarbeten, såväl internt som externt, du är en lagspelare. Har du ett stort intresse för samhälls- och hållbarhetsfrågor kommer du uppleva att du är på rätt plats.
Du kan hantera komplext underlag på både svenska och engelska och göra dem lättillgängliga för en bredare målgrupp. Du har journalistisk angreppssätt när du tar dig an uppgifter.
Meriterande med erfarenhet från vetenskapsjournalistik, akademi och/eller industri.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning, med start under hösten. Skogsindustriernas kontor är centralt beläget i Stockholm.
Ansökan är öppen så länge annonsen är publicerad. Under processen kommer vi be dig om arbetsprover.
Gör din ansökan så snart som möjligt.

*
Skogsindustrierna*
Skogsindustriernas uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.
Skogsindustrierna företräder Sveriges sågverk och massa- och pappersindustri. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I arbetet ingår insatser för att stärka skogsindustriell forskning i Sverige och i EU. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.
Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.
Hammer & Hanborg
För oss är det skillnad på att bara vara bra och att vara rätt. Kompetens är mycket mer än CV och vi matchar alltid utifrån potential, värderingar och motivation. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför alla sökande. Vi tycker det ska vara kul att jobba och tror på samarbeten som bygger på förtroende och schyst agerande. Vi uppmuntrar och utmanar varandra och våra kunder att vilja och våga utvecklas. Tillsammans skapar vi framtidens professionella liv. Välkommen med!_ Läs mer på _hammerhanborg.se.
Ytterligare information

Distansarbete
Tillfälligt distansarbete

Jobbtyp: Heltid, Fast

Work Location: Multiple Locations

Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: admin@papahiring.com