Forskningsassistent

Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala Umeå, Västerbotten
Thu Jun 17 2021 03:59:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) save share
Institutionen för växtförädling

Institutionen för växtförädling bedriver forskning, utbildning och innovationsarbete av strategisk betydelse för samhällets långsiktiga försörjning av livsmedel, industriell råvara och energi, och för att möta ett ökande behov av råvara och samtidigt göra växtproduktionen alltmer miljövänlig och energisnål. Tillsammans tar vi fram kunskap som hjälper till att utveckla samhället med en hållbar inriktning och vi utvecklar framtidens grödor tillsammans med odlarna och industrin, och bidrar därigenom till vad som ligger på konsumenternas tallrikar om 2, 5 eller kanske 10 år.

Vi är en arbetsplats som växer i storlek och har en stor internationell bredd bland våra medarbetare. Den här utlysta anställningen är en av tre där vi nu söker nya medarbetare som kommer utgöra viktiga stöd inom olika pågående forskningsprojekt i arbetsuppgifter i laboratoriet, i fält, och i växthus.

Arbetsuppgifter:

Institutionen för växtförädling söker en forskningsassistent till avdelningen för växtförädling. Den person som erhåller denna anställning kommer att bistå ett antal forskare med att under handledning självständigt driva olika slags praktiska aktiviteter i lab-miljö (molekylärbiologiska- och biokemiska analyser), odling och skötsel av växter i växthus samt olika sysslor kopplade till fältförsöksverksamhet. Dessa uppgifter innefattar även utveckling av genomiska verktyg och resurser för användning i växtförädlingsarbetet och för effektivisering av domesticeringsprocesser för nya grödor samt aktivt bevarande av genetiska resurser.

Kvalifikationer:

Vi söker en mycket motiverad kandidat med en utbildning på lägst kandidatnivå i biologi, bioteknik, genetik eller växtförädling, helst med bakgrund inom molekylärbiologi eller biokemi. Kandidater med kunskap inom skötsel av växter och erfarenhet av fältarbete uppmanas söka. Erfarenhet av fältförsöksverksamhet, i kombination med laborativt arbete är önskvärt. Erfarenhet av analyser med, och skötsel av automatiserad kapillärelektrofores och extraktionsrobot är särskilt meriterande.
Bevisade kunskaper i talad och skriftlig vetenskaplig engelska är ett krav och goda kunskaper i ett skandinaviskt språk är meriterande. Dessutom är det av stor vikt att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga eftersom du kommer att arbeta med olika personal och funktioner inom institutionen. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. flexibilitet, driv och självständighet, noggrannhet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningsarbetet på institutionen.

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 12 månader med möjlighet till förlängning

Omfattning:

100%

Tillträde:

1 augusti eller snarast möjligt

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-06-29.

Fackliga kontaktpersoner:

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Cecilia Hammenhag

Forskare

fornamn.efternamn@slu.se

Anders Carlsson

Prefekt

+46 (0)40-41 55 61

fornamn.efternamn@slu.se
Apply
Attention - In the recruitment process, legitimate companies never withdraw fees from candidates. If there are companies that attract interview fees, tests, ticket reservations, etc. it is better to avoid it because there are indications of fraud. If you see something suspicious please contact us: admin@papahiring.com